Vad får man göra själv med el?

Vad får man göra själv med el? Denna fråga är vanlig bland de som överväger att hantera elektricitet i sina hem. El är en central del av vårt dagliga liv och påverkar nästan varje aspekt av vår tillvaro. Vi litar på elektricitet för att våra liv ska vara bekväma och effektiva.

För den duktiga hemmafixaren är det lockande att ta sig an olika projekt, men det är viktigt att först ställa sig frågan vad får man göra själv med el? Detta för att säkerställa att man inte oavsiktligt bryter mot gällande elinstallationsregler.

Vid ändringar i hemmets elektriska system är det avgörande att känna till vilka eljobb man får utföra på egen hand utan att behöva anlita en certifierad elektriker. I den här guiden kommer vi att utforska vad svenska lagar och föreskrifter specifikt säger om elarbeten, och ge dig en förståelse för vilka åtgärder du lagligt kan vidta själv.

Lagar och regler

När vi närmar oss ämnet elinstallationer i hemmet, är det avgörande att ha koll på lagar och regler som styr detta område. Svensk lagstiftning är strikt när det kommer till vad man får och inte får göra med el, för att skydda både människor och egendom från de faror som felaktig hantering kan medföra.

Elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter är de huvudsakliga regelverken som styr området. I denna del av inlägget dyker vi djupare in i dessa dokument för att klargöra din roll och dina begränsningar som DIY-elinstallatör.

Elsäkerhetslagen (2016:732)

Svensk lagstiftning kring elarbete är både tydlig och grundlig, och i centrum står Elsäkerhetslagen (2016:732). Lagens kärna sammanfattas bäst i dess första paragraf: ”Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för att el orsakar personskada eller sakskada.”

När det uppstår frågor som ”Vad får man göra själv med el?” ger lagen en del svar. Enkelt uttryckt tillåter lagen dig att utföra vissa grundläggande uppgifter. Att byta en lampa eller sätta i en ny strömbrytare där anslutningar redan finns är inom räckhåll för de flesta.

Däremot när det kommer till mer avancerade projekt som att dra nya kablar, måste en behörig elektriker ta över rodret.

Att hålla sig inom ramen för dessa föreskrifter är inte bara en fråga om laglydnad, utan en fråga om säkerhet. Genom att följa dessa regler skyddar du inte bara dig själv utan även ditt hem och dina nära.

Elinstallation - vad får man göra själv?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ställer klara gränser för vad som kräver professionella händer. Att dra nya kablar eller installera nya uttag? Det lämnar vi till behöriga elektriker. Och det är för gott syfte.

Dessa regler finns för att skydda dig, din familj och ditt hem från de risker som elektricitet innebär. Så innan du greppar skruvmejseln och donar med dosorna, ta en titt på Elsäkerhetsverkets riktlinjer. De hjälper dig att skilja på de elprojekt du kan göra själv och de som professionellt bör utföras. Kunskap om dessa regler är kraft – kraften att göra rätt, säkert och lagligt.

Även installationer som berör förnybar energi, såsom installation av solcellspaneler, kan ha sina begränsningar. Medan det kan vara tillåtet att montera själva panelerna på taket, kräver kopplingen av dessa till hushållets elnät, och integrationen av ett solcellsbatteri för energilagring, särskild kunskap och certifiering.

Vad får man göra själv med el?

Elinstallationer är i huvudsak förbehållna för auktoriserade elektriker. Om du undrar vad får man göra själv med el bör du veta att kunskap är nyckeln för att undvika misstag som kan leda till allvarliga konsekvenser. Dock kan vissa mindre åtgärder hanteras på egen hand, förutsatt att du har rätt kunskap. Tänk på att felaktiga elarbeten inte bara är olagliga utan kan också få allvarliga konsekvenser.

Elektricitet bär på en inneboende fara och kräver stor aktsamhet. En miss i hanteringen kan resultera i bränder, skador eller i värsta fall dödsfall. Vid minsta osäkerhet bör du alltid anlita proffs.

Elsäkerhetsverkets riktlinjer tillåter att du själv får utföra följande åtgärder i hemmet:

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Här presenterar vi en samling grundläggande termer relaterade till solenergi och installation av solpaneler som är värdefulla att känna till.


Detta får du inte göra själv

I enlighet med svenska lagar ska arbeten som rör elsystemet, såsom installation eller byte av huvudbrytare, alltid ska utföras av en behörig elektriker. Detta garanterar att arbetet uppfyller säkerhetsstandarder och att du undviker potentiella faror för dig själv och din egendom.

Arbetsuppgifter som uteslutande måste hanteras av ett behörigt elinstallationsföretag eller en certifierad elinstallatör inkluderar:

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark.
 • Installation av laddbox med lastbalansering för elbilar

Koppla säkert

Är du osäker på vad får man göra själv med el? Kolla in Kopplasäkert.se. Denna användarvänliga webbtjänst gör det enkelt för dig att få koll på elarbeten hemma. Den berättar för dig vilka elektriska jobb du kan göra på egen hand och när det är dags att ringa in proffsen från ett certifierat elföretag.

Du kan visserligen köpa elmaterial i en vanlig affär, men kom ihåg att inte allt elarbete är DIY-material. Felaktiga elinstallationer kan leda till allvarliga incidenter. Därför är det viktigt att veta vilka eljobb får man göra själv och när det är dags att kontakta ett auktoriserat elinstallationsföretag. Använd Kopplasäkert.se för att undvika misstag och vara på säkra sidan.


Undrar du vad får man göra själv med el? För säkerhets skull, rådfråga alltid en behörig elektriker innan du påbörjar arbetet!