Underhåll av solcellsanläggningar – tips och råd

Många undrar hur man ska sköta och underhålla solcellssystemet för att säkerställa dess optimala funktion. Här är några viktiga faktorer att tänka på när det gäller underhåll av solcellsanläggningar.

I grunden är solcellssystem mycket underhållsfria, vilket är en av deras största fördelar. Efter den initiala investeringen kräver de minimalt med tillsyn och service. Solpaneler är konstruerade på så sätt att de ska vara hållbara och tåla olika väderförhållanden. De är täckta med en skyddande glaspanel för att stå emot externa påfrestningar, men den kan vara sårbar och kräver mer försiktighet.

Rengöring av solcellspaneler

Trots deras låga underhållskrav kan det finnas situationer där en viss uppmärksamhet behövs för att maximera energiproduktionen. En av dessa situationer är när solpanelerna blir smutsiga eller täckta av damm, löv eller fågelspillning och även regnet har inte tvättat bort föroreningarna. Det kan minska solpanelernas effektivitet genom att blockera solljuset från att nå solcellerna.

Därför är det rekommenderat att ibland rengöra solcellspanelerna med hjälp av mjukt vatten och en ren trasa eller svamp. Det är viktigt att vara försiktig och undvika att använda skrapor eller starka kemikalier som kan skada panelerna.

När det gäller rengöring av solcellspaneler är det viktigt att undvika att använda kranvatten. Detta beror på att kranvatten kan innehålla mineraler som kan lämna avlagringar på panelens glasyta, vilket kan försämra energiproduktionen. Dessutom kan temperaturskillnaden mellan kranvattnet och panelen leda till att spricka glaset. Därför rekommenderas det att använda mjukt vatten för att försiktigt rengöra solcellsanläggningarna.


Utbilda dig inom solenergi och förstå viktiga begrepp och principer med vår ordbok.


Underhåll av solcellsanläggningar på vintern

Under vintermånaderna kan snöfall påverka prestandan hos solcellssystemet. Om solcellspanelerna täcks av ett tjockt snölager kan energiproduktionen minskas. Eftersom snöröjning innebär betydande risker för skador på solcellspanelerna, är det viktigt att noggrant överväga om det är säkert och nödvändigt att avlägsna snön.

  • Om solcellspanelerna har en naturlig lutning kan snön glida av sig själv. Du behöver bara vänta en liten stund.
  • Om det bara ligger ett tunt snölager på panelerna är det vanligtvis inte nödvändigt att ta bort det. Även om det kan leda till en mindre minskning i energiproduktionen, är energiförlusten minimal jämfört med risken för att orsaka skador på panelerna.
  • Om du bestämmer dig för att ta bort snö från solcellspanelerna, använd en snöskyffel eller liknande verktyg. Det är dock viktigt att vara försiktig och undvika att skada glaset på panelerna, särskilt om det är tungt eller fruset. Undvik att skrapa för hårt eller använda vassa föremål som kan repa eller skada ytan på panelerna.
  • Kom ihåg att din egen säkerhet är av största vikt. Att klättra på stegar eller gå på taket kan vara mycket farligt, särskilt under vinterförhållanden. Om du inte har erfarenhet eller utrustning för att rengöra eller underhålla av solcellsanläggningar, rekommenderas det att anlita experter med rätt kompetens.
Underhåll av solcellsanläggningar - rengöring

Inspektion av solcellsanläggning

Utöver rengöring är det också viktigt att regelbundet inspektera solcellssystemet för eventuella skador eller problem. Titta efter synliga sprickor eller skador på solcellspanelerna. Kontrollera att kablar och anslutningar är ordentligt skyddade och att inga tecken på slitage eller korrosion syns. Om du märker några avvikelser eller problem bör du kontakta din solcellsinstallatör för att undersöka och åtgärda dem.

Att hålla koll på din energiproduktion är också viktigt för att se till att solcellssystemet fungerar som det ska. Genom att regelbundet övervaka systemets prestanda kan du identifiera problemet i tid.

Säkerhet vid underhåll av solcellsanläggningar

Säkerhet är en viktig aspekt att beakta vid underhåll av solcellssystem. Det är av yttersta vikt att aldrig klättra upp på taket utan rätt säkerhetsutrustning, eftersom fallrisken är mycket hög. Om du vill rengöra solpanelerna bör du anlita en erfaren och utrustad yrkesman som har kunskaper och erfarenheter inom underhåll av solcellsanläggningar.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att solcellssystemet är en elektrisk anläggning och kräver respekt och försiktighet. Om du inte har kunskaper inom elektriska installationer bör du alltid vända dig till kvalificerade installatörer och tekniker för att utföra eventuella underhållsåtgärder eller reparationer. De har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att ge rätt vägledning och service för att optimera ditt solcellssystems prestanda och livslängd.


Kom ihåg! Med korrekt underhåll kan du njuta av de långsiktiga fördelarna med solcellsanläggningar genom att producera egen ren energi och bidra till en hållbar framtid.