Solceller på tak: allt du behöver veta

Solceller på tak har blivit en allt vanligare syn på bostäder och byggnader över hela landet. Men vad driver denna trend? Hur omvandlar ett tak med solceller solljus till elektricitet? Vilka faktorer bör man beakta innan man bestämmer sig för installationen? I detta inlägg dyker vi ner i detaljerna och ger dig allt du behöver veta om temat.

Vad är takmonterade solcelssystem?

Du har säkert sett dem: de blanka plattorna som ligger snyggt uppradade på taktopparna. De paneler vi ofta ser på tak bygger på en teknologi som blivit allt mer populär. Särskilt med tanke på de imponerande fakta om solceller, och nu ser vi dem mer frekvent än någonsin.

Men vad är dessa takmonterade solcellssystem? Vad gör de där uppe? Jo, dessa plattor fångar upp solljuset och förvandlar det till el. Precis där, direkt på taket. Istället för att ha stora solfält utspridda på marken, kan fastighetsägare nu installera dessa paneler direkt på sina tak, utnyttjande ytan för att producera egen energi.

Och nej, det behöver inte vara soligt varje dag. De jobbar fortfarande när det är molnigt, även om de är lite effektivare i direkt solsken. Förresten vet du vad solenergi används till? Utforska möjligheterna!

Med teknikens framsteg blir dessa system mer effektiva och prisvärda. Det betyder att det inte bara ser coolt ut, det är faktiskt lönsamt med solceller vilket gör att fler och fler väljer att installera solceller på tak.

Samtidigt är det viktigt att förstå de olika faktorer som kan påverka investeringen. Många undrar över de specifika kostnaderna och vad påverkar priset på solcellsanläggning? Det är inte enkelt att svara direkt på det, eftersom varje situation är unik och det finns många aspekter att tänka på när man överväger denna gröna investering.

Solceller på tak - sadeltak

Fördelar med solceller på tak

Efter att ha sett fler och fler blanka paneler lysa upp grannskapets tak, kan man undra: varför väljer så många att satsa på solceller på tak? Svaret är enkelt: fördelarna är många!

Utnyttjande av oanvänd yta, estetiska överväganden och lång livslängd är bara några av de många fördelar med solenergi som solceller erbjuder. De integreras enkelt med ditt befintliga tak, vilket sparar värdefull tomtplats och bidrar till en hållbar framtid.

 • Utnyttjande av oanvänd yta: taket är en stor yta som oftast bara ligger där. Varför inte göra den produktiv? Med solceller på taket förvandlas denna yta till en energikälla.
 • Integrering med byggnadsstrukturen: solceller på tak kräver inte extra land eller markyta. De integreras enkelt med ditt befintliga tak, vilket sparar värdefull tomtplats.
 • Estetik: det är inte bara funktionellt, det ser också bra ut! Moderna designalternativ innebär att solceller på tak kan vara en elegant tillägg till ditt hem.
 • Optimal vinkling och exponering: eftersom taket ofta är vinklat rätt mot solen, kan solcellerna fånga mer solljus och producera mer energi.
 • Lång livslängd: moderna solcellssystem kan hålla i många år. Och det bästa? Solcellsanläggningen kräver minimalt med underhåll. Efter installationen kan du njuta av dess fördelar länge, utan större bekymmer eller regelbundna ingrepp. För tips om hur du säkerställer en lång livslängd på solcellsanläggningen, kolla in den här länken.

Terminologi, beskrivningar och förståelse kring solenergi och installation av solceller. Spana in det!


Takmaterial och solcellsanläggning

 • Plåttak: stark, hållbar, lätt och lämpar sig väl för solceller.
 • Betongpannor: den här typen av tak passar bäst för solceller. De är tåliga och enkla att arbeta med så installationen blir effektiv och risken för takskador är liten.
 • Tegeltak: även om det är möjligt att montera solcellspaneler på tegeltak, bör installationen hanteras varsamt eftersom tegel kan vara skört.
 • Lertegeltak: det är möjligt men rekommenderas inte att installera solcellsanläggningar på lertegel eftersom det lätt kan skadas vid skruvning och fastsättning.
 • Papptak: mindre hållbar jämfört med andra material. Att montera solceller på papptak är genomförbart, men det kan kräva extra insatser och redskap, vilket kan höja den totala kostnaden.
 • Eternittak: kan innehålla asbest, vilket kräver särskild hantering och kan göra installationen mer komplicerad.
Solceller på tak - platt tak

Takform och solcellspaneler

Visste du att takets form också kan påverka hur bra dina solceller presterar? Här går vi igenom de vanligaste takformerna och hur de matchar upp med solceller.

Platt tak:

 • Fördelar: på ett platt tak kan solceller enkelt riktas i optimal vinkel mot solen, oavsett husets orientering. De erbjuder också en stor yta, perfekt för större solcellsanläggningar.
 • Nackdelar: snö och vatten kan ansamlas på ytan, vilket kan påverka solcellernas prestanda. Regelbunden rengöring och underhåll kan behövas oftare.

Sadeltak (enkelt lutande på två sidor):

 • Fördelar: med två sluttande sidor kan du placera solceller på tak i en riktning som är mest exponerad för solen. Det ger också ett naturligt avrinnande för regn och snö.
 • Nackdelar: den tillgängliga ytan kan vara begränsad, särskilt på smalare tak.

Valmat tak (sluttande på alla fyra sidor):

 • Fördelar: flera sidor att arbeta med betyder flexibilitet vid installation. Dessutom hjälper den komplexa formen till att skingra vatten och snö, vilket minskar ansamling.
 • Nackdelar: de många sidorna kan skapa skuggning, vilket kan påverka solcellernas effektivitet. Man måste också ta hänsyn till takets många vinklar vid installationen.

Halvvalmat tak (som en kombination av sadeltak och valmat tak):

 • Fördelar: halvvalmat tak kombinerar sluttande sidor från både sadeltak och valmat tak. Detta kan ge flera ytor och riktningar att placera solceller på, vilket kan vara fördelaktigt om man vill maximera solljusinfångning under olika tider på dagen.
 • Nackdelar: eftersom taket har en mer komplex form, kan installationen bli mer tidskrävande och kräva särskild uppmärksamhet för att undvika skuggningsproblem från takets olika delar.

Pulpettak (lutande på en sida)

 • Fördelar: pulpettakets enkla, sluttande design erbjuder en stor, oavbruten yta för solceller på tak. Detta gör installationen enkel och effektiv. Dessutom, precis som med sadeltak, skapar den sluttande designen ett naturligt avrinningssystem för regn och snö.
 • Nackdelar: riktningen av solcellerna är beroende av takets lutning och husets orientering. Om takets sluttning inte är riktad optimalt mot solen kan detta påverka solcellernas effektivitet.

Mansardtak (även känt som brutna tak eller franska tak):

 • Fördelar: mansardtaket har två lutningar på varje sida, där den nedre är brantare än den övre. Den övre, flackare delen kan erbjuda en utmärkt yta för solceller på tak, eftersom den är mindre synlig från marknivå men fortfarande kan fånga upp mycket solljus. Vid installation av solceller på ett mansardtak krävs det noggrann planering och expertis för att maximera energiupptaget och samtidigt bevara takets skönhet. Med rätt design och placering kan solceller bli en diskret och effektiv del av detta traditionellt utformade tak.
 • Nackdelar: den brantare nedre delen av mansardtaket kan vara mindre lämpad för solceller, särskilt om den är mycket dekorativ eller om den skapar skuggning på den övre delen. Dessutom kan komplexiteten i takets design göra installationen mer komplicerad och potentiellt dyrare.
Solceller på tak - valmat tak

Lutning, riktning och solens kraft

När du överväger att installera solceller på tak kan du tänka att det bara handlar om att fästa några paneler och låta solen göra sitt jobb. Men det finns lite mer att tänka på – nämligen takets lutning och riktning.

 • Lutningens betydelse: takets lutningsvinkel kan påverka hur mycket solenergi dina solceller kan fånga upp. För brant eller för flackt, och solcellerna kanske inte fångar upp lika mycket ljus som de skulle kunna. Idealvinkeln varierar beroende på var i världen du bor, men experter kan hjälpa till att avgöra den bästa vinkeln för just ditt hus.
 • Riktning mot solen: i Sverige, och på norra halvklotet generellt, ger tak som vetter mot söder den bästa solproduktionen. Ett södervänt tak får mest direkt solljus under dagen, vilket betyder maximal elproduktion för dina solceller på tak.
 • Anpassning för maximal effekt: ibland kan det vara svårt att ändra ditt taks lutning eller riktning, men det finns andra sätt att optimera. Specialdesignade fästen eller justeringsmekanismer kan hjälpa dina solceller att fånga upp så mycket ljus som möjligt.

Medan ett välriktat och väl lutat tak kan ge de bästa resultaten, har teknikens framsteg gjort det möjligt för solceller på tak att fungera bra även under mindre optimala förhållanden. T.ex. moderna solceller använder ofta en kombination av olika material, som till exempel kisel och perovskit, vilket kan förbättra deras effektivitet och göra dem mer känsliga för olika ljusspektrum.

Så även om ditt tak inte pekar perfekt mot söder eller har den perfekta lutningen, kan solceller fortfarande vara en lysande idé!

Takrenovering före solcellsinstallation

Innan du ger dig in i den spännande världen av solceller på tak, finns det en annan viktig sak att tänka på: ditt tak! Är det redo för installationen? Många experter rekommenderar en grundlig takrenovering innan solceller sätts på plats. Men varför?

 • Stabilitet: solceller är inte överdrivet tunga, men ditt tak behöver vara i gott skick för att bära dem. En renovering säkerställer att taket inte bara stöder solcellerna nu, utan också i många år framöver.
 • Längre livslängd: genom att kombinera takrenovering med installationen av solceller på tak kan du maximera både takets och solcellsanläggningens livslängd.
 • Mindre komplikationer: om du renoverar taket först minskar risken för problem i framtiden, som läckage eller skador, vilket kan påverka solcellernas prestanda.
 • Kostnadseffektivitet: att fixa taket efter att solcellerna redan är på plats kan bli dyrt. Bättre att vara förebyggande och renovera taket innan installationen.

Takbyte före installation

Innan man beslutar sig för att installera solceller på taket, bör man först överväga takets aktuella skick. Ibland kan det vara mer kostnadseffektivt och säkrare att byta tak innan solcellerna monteras. Här är några skäl:

 • Takets ålder: om ditt tak närmar sig slutet av sin förväntade livslängd kan det vara klokt att byta det innan solceller installeras. Att montera solceller på ett gammalt tak kan leda till att du snart behöver ta bort dem igen för att utföra takbytet.
 • Skador, som sprickor, läckor eller trasiga takpannor/taktegel, indikerar att taket kanske inte är redo att stödja solceller på taket.
 • Skadad takläkt: det är starkt rekommenderat att genomföra ett takbyte helt och hållet innan du investerar i solceller.
 • Ekonomiska överväganden: att först byta tak och därefter installera solceller på taket kan ofta vara mer kostnadseffektivt än att installera solcellerna först och sedan behöva demontera dem för ett takbyte. Med ett nytt tak kan installationen av solceller optimeras från början. Det nya taket kan exempelvis designas för optimal exponering mot solen.

Att överväga installation av solceller på taket handlar inte enbart om att generera el. Det är en sammansatt process där takets struktur, material och orientering spelar centrala roller. Vårt team med erfarna installatörer är här för att hjälpa till att förverkliga din solenergidröm.