Solceller eller solpaneler. Vi förklarar!

Solceller eller solpaneler. Dessa begrepp används ofta, men det är inte alltid tydligt vad de egentligen innebär. I vardagsspråket förekommer dessa termer utbytbart men i verkligheten finns det både överlappningar och skillnader mellan dem. I detta inlägg kommer vi att förklara vad som skiljer dem från varandra och vad de har gemensamt.

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att kunna avgöra vilket alternativ som är det bästa valet för dig: solceller eller solpaneler. På så sätt kan du göra ett välgrundat beslut och investera i den mest lämpliga lösningen för att utnyttja solenergin på ett effektivt sätt.

Vad är solceller?

Solceller är enheter som omvandlar solens strålar till elektricitet. Det är en form av förnybar energi och har blivit alltmer populär som en alternativ för miljövänlig energikälla.

Solceller består av fotovoltaiska celler som absorberar solljus och omvandlar det till elektrisk energi. Dessa celler är vanligtvis tillverkade av kisel och är monterade på en ram. Solcellerna placeras vanligtvis på taket eller på marken, där de kan få så mycket sol som möjligt.

Att använda solceller är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell energiproduktion eftersom solenergi är gratis och oändlig. Ett solcellssystem kan återbetala sig självt på bara några år tack vare minskade energikostnader och potentiella skattereduktioner, vilket gör investeringen i solceller lönsam.

Dock är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar priset på en solcellsanläggning när man överväger att göra en sådan investering.

Elektricitet med solcell

Det finns många fördelar med solenergi t.ex. solcellerna har minimal påverkan på miljön jämfört med fossila bränslen, vilket gör dem till en hållbar energikälla. Genom att använda solceller som en alternativ energikälla kan man minska koldioxidutsläppen och bidra till en renare och hälsosammare miljö.

Solpanel som solcellspanel

En solcell är en lilla enhet som omvandlar solens energi till elektricitet. För att de små solcellerna ska kunna placeras på taket krävs en sammanhållande konstruktion som heter solpanel. Solpanelen används ofta som en synonym för solcellspanel. En solcellspanel består av solceller, glas på framasidan, antireflekterande material på baksidan och en metallram.

Solpanel som solfångare

Solpanel, även kallade solfångare, kan ge dig ett prisvärt och miljövänligt tillskott av varmvatten. Genom att utnyttja strålningsenergin från solen fångar solpaneler upp värmen och för över den till en värmebärarvätska som i sin tur transporterar energin till en varmvattenberedare. En pumpstation cirkulerar värmebärarvätskan i ett kontinuerligt kretslopp mellan solfångaren och varmvattenberedaren, på liknande sätt som en värmepump.

Den här typen av solpaneler passar särskilt bra för personer med ett större varmvattenbehov under sommarhalvåret då det finns mer solenergi tillgänglig. Genom att installera varmvattenberedare solpanel kan du täcka en större del av ditt energibehov under dessa månader och minska dina energikostnader betydligt.

Solfångare är en av de vanligaste metoderna för att värma poolvatten på ett billigt och miljövänligt sätt. Tekniken bakom detta är enkel – panelerna fångar upp solenergin och omvandlar den till värme som sedan överförs till värmebärarvätskan som cirkulerar genom solfångare.

Värmetransporten sker genom en värmebärarvätska som transporteras av en pumpstation mellan solpanelen och poolen. Genom att använda solfångare för att värma poolvatten kan du minska din energiförbrukning och därmed även din energiräkning samtidigt som du gör en insats för miljön.

Vad är skillnaden mellan solceller eller solpaneler?

Både solceller och solpaneler är effektiva verktyg för att utvinna energi från solen, men de används för olika ändamål och bygger på olika teknologier. Men vad är skillnaden mellan solceller eller solpaneler? Vilket är det bästa valet för ditt ändamål – solceller eller solpaneler (d.v.s. solcellspanel eller solfångare)?

Solfångare fungerar genom att omvandla solenergi till värmeenergi, medan solcellerna omvandlar solenergi direkt till elektricitet.

Solfångaren består vanligtvis av en serie rör med en värmebärare vätska som cirkulerar genom dem. När solen träffar panelerna värmas upp värmebäraren, som sedan transporteras vidare till en vattenbehållare. På så sätt kan solpanelen användas för att producera varmvatten för hushållsbruk, exempelvis för pooluppvärmning.

Solcellerna däremot använder sig av en halvledarmaterial som genererar elektricitet när de träffas av solens strålar. De har en positiv och negativ sida som skapar en elektrisk laddning när de utsätts för solljus. Denna elektricitet kan sedan användas för att driva hushållsapparater, ladda din elbil eller säljas till elnätet.


I vår ordlista reder vi ut de vanligaste termerna och begreppen inom solenergi-teknologi.


Likheter mellan solceller och solpanel

  • Båda är solenergi-teknologier som omvandlar solens energi till någon form av energi.
  • Både solceller och solpaneler är förnybara energikällor och bidrar inte till utsläpp av koldioxid eller förbrukning av fossila bränslen.
  • De används båda för att minska beroendet av externa energikällor, som elnätet.
  • De båda kräver minimalt med underhåll efter installationen och kan ha en lång livslängd.
  • De är båda relativt enkla att installera och kan monteras på tak, fasader, mark eller andra ytor som exponeras för solen.
  • Både solceller och solpaneler har blivit alltmer tillgängliga under de senaste åren, vilket har gjort det lättare för människor att välja solenergi som ett alternativ till traditionella energikällor.

Solceller eller solfångare?

När du står inför valet mellan solceller vs solfångare är det viktigt att överväga dina specifika behov och mål. Fråga dig själv vad du vill uppnå med din solenergilösning och vilken typ av energi du behöver generera.

Om du letar efter en ren och pålitlig källa till elektricitet för att driva ditt hem och minska dina energikostnader, kan solceller vara den bästa investeringen. Å andra sidan, om du prioriterar varmvattenproduktion eller pooluppvärmning, kan solfångare vara det optimala valet för att tillgodose dina behov.


Sammanfattningsvis kan det sägas att både solceller vs solpaneler (d.v.s solcellspanel och solfångare) är effektiva verktyg för att utvinna energi från solen, men de används för olika ändamål och bygger på olika teknologier.

Så, om du funderar på att investera i solenergi, fundera på om du behöver solceller eller solpaneler och ta reda på mer om de olika alternativen som finns tillgängliga för att hitta det som passar bäst för dig. Om du behöver hjälp, kontakta oss. Vi hjälper dig!