Dataskyddspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Elmark och Bygg AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Du når oss på 
mejl: info@elmarkbygg.se
telefon 072 445 11 50
post: Lomvägen 49; 656 71 Skattkärr.

Syfte

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi har också en rättslig förpliktelse att uppfylla. Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter vi har gentemot t.ex. skatteverket och andra myndigheter och organisationer. I vissa fall är vi skyldiga att registrera personuppgifter, som t.ex. att uppfylla kraven enligt bokföringslagen. Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om det inte är nödvändigt att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

  • du uppger själv när du blir kund hos oss,
  • du uppger när du kontaktar oss i form av e-post och kontaktformulär,
  • samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi de personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, för att kunna uppfylla avtal med dig eller för att besvara dina förfrågningar.

Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Förutom den behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger eller tillåter oss detta.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Cookie policy

Elmark och Bygg webbplats använder cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, samt ändamålet/användningen av dessa.

Du som användare ska också ha möjlighet att samtycka om att kakor lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den webbläsare du använder.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår hemsida eller våra partners servrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.